ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2019

Mohamed Nasir

ޕްރޮފައިލް

ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ގާދިއްފުއްޓަށް އުފަން ނާސިރު ސާނަވީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރެއްވީ އީޕީއެސްއިންނެވެ. އެއަށް ފަހު އޭނާ ވަނީ ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިން ސެންޓަރުގައި އިންޖިނިއަރިންގެ ދާއިރާ އިން ކިޔަވާ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އިންޖިނިއަރެއްގެ ގޮތުގައި 12 އަހަރު ވަންދެން، 2008 އާ ހަމަޔަށް އުޅުއްވި އެވެ. މިހާރު މަސައްކަތްކުރައްވަނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއާ ގުޅޭ ވިޔަފާރިތަކެއްގަ އެވެ.

ނާސިރުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް ފެއްޓެވީ 2008 ގައި އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ހިސާބުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ޕާޓީން ބާއްވާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި އަމަލީ ގޮތުން އުޅުއްވި އެވެ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ގޮތްޕެއް ކަމަށްވާ "އެއްކޮށްލި ގޮފީ"ގެ ރައީސްކަން 2016 އިން ފެށިގެން ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ނާސިރެވެ.

އިޖުތިމާއީ އެކި ކަންކަމުގައި އުޅުއްވުމަކީ ނާސިރުގެ އުފަލެކެވެ. ރަށު ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ގިނަ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަނެ އެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ގާދިއްފުށީ ޔޫތު މޫވްމެންޓް ޖަމިއްޔާގެ ނައިބު ރައީސްކަން ކުރައްވައިފަ އެވެ.

ނާސިރު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އޭނާ އަކީ "ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ހާސިލުކޮށްދޭން ބަސް ބުނާ މީހެކެ"ވެ. އަދި އަމަލީ ގޮތުން އެކަންކަމުގައި އުޅުއްވާނެ އެވެ.

Featured Candidates