ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2019

Ilyas Labeeb

Hulhudhoo Dhaairaa Addu City

ޕްރޮފައިލް

ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިޔާ އިލްޔާސް ލަބީބަކީ އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަަމަ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ހަރަކާތްތެރިކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ އަކީ އިސްލާހަށް ލޯބިކުރެއްވި އެ މަގުން ހިންގެވި މެމްބަރެކެވެ.

އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީއްސުރެ އެ ޕާޓީގައި ދެމިހުންނެވި އިލްޔާސް އަކީ އައްޑޫގައި ސިޔާސީ ގޮތުން އެ ޕާޓީ ހޯދަމުން އަންނަ ކާމިޔާބީތަކުގެ އެއް މޭސްތިރި އެވެ. އޭނާ އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަަމަ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ހަރަކާތްތެރިކޮށް އުޅުއްވި އެވެ. އޭރު އޮތް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ގިނަ ބިލްތަކެއް ހުށަހެޅުއްވީ އޭނާ އެވެ. އެގޮތުން އޭރު މާލީ ގާނޫނުތަކަށް ގެނައި ބަދަލުތަކުގެ ބިލްތަކާއި އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރަން ހެދި ގާނޫނުތަކުގެ ބިލްތަކާއި އައްޑޫ ސިޓީއަކަށް ހެދުމުގެ ބިލް ވެސް ހުށަހެޅުއްވީ އިލްޔާސް އެވެ. އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީން ކުރި ވަރުގަދަ ކެމްޕޭން ރާވައި އިންތިޒާމްކުރުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވި އެއް ބޭފުޅަކީ ވެސް އޭނާ އެވެ.

އިލްޔާސް ލަބީބަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި އިރު އެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިންނާއި ބޭރުން ވެސް އިޖުތިމާއީ ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ އަދި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމާއި ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނުތުކުމަށް ޒުވާނުންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވުމަށް އޭނާ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެ އެވެ. އިލްޔާސްއަކީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ތިމާވެއްޓާ ރަހުމަތްތެރި ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދަން އަބަދުވެސް ބާރުއަޅުއްވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް އިލްޔާސް ދެއްވާ މެސެޖަކީ "އަޅުގަނޑަކީ އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާ އަދި ޕާޓީއަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ދެ ގޮތެއް ނުވާ މީހެއް" ކަމެވެ.

Featured Candidates